==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò Nguyễn Thị Dung vừa ban hành kế hoạch số 148, ngày 24/11 về tuyên truyền các chủ trương Phát triển Lữ Hành . Để tuyên truyền sâu rộng chủ trương mới trong Phát triển Lữ Hành . UBND Thị xã Cửa Lò xây dựng Kế hoạch tuyên truyền như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

 • Tuyên truyền sâu rộng kết quả đạt được trong hoạt động trải nghiệm, phương hướng nhiệm vụ năm nay, đặc biệt các chủ trương mới trong hoạt động chương trình năm nay.
 • Nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và Phát triển Lữ Hành Cửa Lò bền vững, đặc biệt là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hành trình.
 • Tăng  cường sự phối hợp chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo quản lý trải nghiệm, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm nay.

chương trình
 Cửa Lò 2015 có gì Hot ?

Yêu cầu

 • Đảm bảo công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đa dang kết hợp tuyên truyền bề nổi với tuyên truyền chiều sâu.
 • Công tác chỉ đạo triển khai được triển khai đồng bộ từ cơ sở đến Thị xã với phương châm “ Kiên quyết, triệt để, liên tục trong suốt cả năm hành trình”

NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN

Công tác quản lý nhà nước về hành trình

 • Tập trung tuyên truyền Luật trải nghiệm, Luật đầu tư công, Luật đấu thầu, Quy chế quản lý nhà nước về chương trình của Thị xã; Chủ trương “5 không”, các chủ trương, văn bản mới của Thị xã trong hoạt động hành trình năm nay.

Về Quy hoạch, chỉnh trang đô thị

 • Từ năm nay, không triển khai xây dựng mới ki ốt kinh doanh ở phía Đông đường Bình Minh. Lập quy hoạch xây dựng thành các cụm ki ốt, khu dịch vụ ẩm thực mới, hiện đại và dành không gian để trồng cây xanh, xây dựng khu vui chơi giải trí.
 • Nghiêm cấm các ki ốt kinh doanh không được cắm ô, dù, thưng che, trải bạt, lát gạch phía Đông  đường dạo bộ và kinh doanh dưới mọi hình thức trên bãi biển.
 • Để đảm bảo mỹ quan đô thị UBND Thị xã Cửa Lò khuyến khích các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn lắp đặt hệ thống bảng hiệu màn hình Led theo mẫu quy định chung của Thị xã để thay thể bảng hiệu như hiện nay.
 • Tiến hành đánh số thứ tự các bến xe từ Thu Thủy xuống Nghi Hải để thuận tiện trong việc quản lý, giao dịch của nhân dân và khách thăm quan.
 • Các điểm dịch vụ ăn sáng, bán hàng lưu niệm, giải khát sẽ được tiến hành quy hoạch ở các vị trí phù hợp. Không bố trí các vị trí bán hàng  hoạt động ở bến xe, hành lang đường Sào Nam, Nguyễn Sinh Cung,  đường  ngang số 6 (từ đường Bình Minh đến đường Mai Thúc Loan)  và một số trục đường quy hoạch từ 10-15 m.

Đối với hoạt động dịch vụ mô tô nước

 • Tham mưu UBND Tỉnh điều chỉnh vùng hoạt động, Quy hoạch vùng hoạt động riêng cho mô tô nước từ phía Nam Quảng Trường đến Nghi Hòa.
 • Kiểm tra thực hiện nghiêm các nội dung theo Quyết định số 31/QĐ- UBND ngày 23/4 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc quy định quản lý dịch vụ mô tô nước trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.
 • Để quản lý tốt loại hình dịch vụ mô tô nước hoạt động trên địa bàn, UBND Thị xã trình UBND Tỉnh Nghệ An giới hạn số lượng phương tiện và giới hạn số lượng tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh loại hình dịch vụ này  góp phần  đảm bảo an toàn tắm biển cho nhân dân và khách thăm quan.

Đối với dịch vụ xe ô tô điện 4 bánh

 • Tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm ô tô điện, gắn lô gô quản lý cho 150 xe do công ty TNHH thương mại hành trình, vận tải Cửa Lò quản lý. Thành lập đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như: xe không gắn lô gô hoạt động ngoài luồng, tranh dành khách, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định..;
 • Quy hoạch 2 điểm tập kết phương tiện; 1 điểm ở Nghi Thủy và một điểm ở bãi xe đường số 14 Nghi Hương và hoạt động đón trả khách theo 13 điểm đã được Thị xã quy định.

Đối với công tác vệ sinh môi trường

 • Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò ý nghĩa của hoạt động hành trình gắn với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.
 • Giao các hộ kinh doanh dịch vụ trải nghiệm ở phía Đông đường Bình Minh đầu tư mua sắm thùng đựng rác, tự thu gom rác thải sinh hoạt và mua sắm dụng cụ sàng cát thủ công để làm sạch tại khuôn viên được giao quyền kinh doanh, đổ rác theo giờ quy định của công ty môi trường Thị xã đề ra.

Đối với sản phẩm hành trình

 • Tiếp tục tuyên truyền quảng bá những sản phẩm hành trình đã có và đầu tư xây dựng sản phẩm mới có sức hấp dẫn, chất lượng cao, mang tính trưng vùng miền.
 • Khôi phục và xây dựng mới các làng nghề, nhân rộng mô hình trồng hoa tươi, cá thu nướng, mực khô ép Cửa Lò và kết nối đưa sản phẩm ở tp Vinh, Nam Đàn tạo sự đa dạng của sản phẩm để phục vụ Lữ khách .

chương trình
 cua lo

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng văn hóa và Thông tin

 • Tham mưu chỉ đạo hướng dẫn Trung tâm văn hóa, đàiTTTH Thị xã, đội thanh tra đô thị và các ban ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung tuyên truyền trải nghiệm ; đôn đốc việc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND Thị xã kịp thời.
 • Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy và chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương mới của Thị xã trong quản lý chương trình nhằm nâng cao ý thức của nhân dân ; các tổ chức, cá nhân kinh doanh hành trình biết để thực hiện.
 • Làm tốt công tác tuyên truyền lên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá thương hiệu trải nghiệm Cửa Lò ; các Quy định mới trong hoạt động chương trình để nhân dân và khách thăm quan biết để thực hiện.
 • Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh, UBND các phường làm tốt công tác tuyên truyền trong hoạt động hành trình.

Trung tâm VHTT – TT

Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung trong kế hoạch này thông qua hệ thống tuyên truyền trực quan và tuyên truyền lưu động .

Đài TTTH Cửa Lò

 • Trên cơ sở nội dung kế hoạch tuyên truyền của Thị xã phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan tổng hợp các chủ trương, chính sách mới trong hoạt động hành trình phát lên đài truyền thanh Thị xã, đài truyền thanh bãi biển.
 • Chỉ đạo đài truyền thanh phường tiếp tục tuyên truyền kế hoạch này và chủ trương  5 không ; nêu gương người tốt việc tốt, các mô hình tổ tự quản trong hoạt động kinh doanh trải nghiệm ; các chủ trương mới của Thị xã.

Các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ hành trình trên địa bàn

 • Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, kế hoạch tuyên truyền trải nghiệm của Thị xã. Tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đặc biệt là phấn đấu xây dựng trở thành cơ quan, nhà hàng kinh doanh văn minh, tích cực hưởng ứng các vận động của địa phương góp phần xây dựng chương trình bền vững.

UBND phường

 • Triển khai kế hoạch Phát triển Lữ Hành năm nay tại các địa phương.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Thị xã và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước;
 • Chỉ đạo triển khai nội dung Kế hoạch này và các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại báo cáo tổng kết hoạt động trải nghiệm , phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm nay

THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN: Bắt đầu từ ngày 25/12

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền hành trình Cửa Lò. UBND Thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc các khách sạn, nhà hàng, Chủ tịch UBND các phường xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện.

Nguồn : cualo.vn

trải nghiệm Cửa Lò

trải nghiệm Cửa Lò 2024 có gì Hot ?

trải nghiệm Cửa Lò 2024 có gì Hot ?
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==