==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Lễ Hội Biển Cửa Lò cung cấp thông tin hấp dẫn về các dịp lễ hội tại cửa lò 2024

  • Lễ Hội Cầu Ngư Thị Xã Cửa Lò

    Lễ Hội Cầu Ngư Thị Xã Cửa Lò

    Quý Khách Đến chương trình Cửa Lò sẽ có cơ hội tham gia lễ họi cầu ngư Cứ 2 năm 1 lần, Phường Nghi Hải lại tổ chức Lễ hội cầu ngư.Lễ hội được diễn ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 để thuận lợi cho việc tham gia lễ hội hành trình hàng năm của TX Cửa Lò.

Lễ Hội Biển Cửa Lò 2024

Lễ Hội Biển Cửa Lò 2024
19 2 21 40 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==