==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

  • Lễ Hội Cầu Ngư Thị Xã Cửa Lò

    Lễ Hội Cầu Ngư Thị Xã Cửa Lò

    Quý Khách Đến Du Lịch Cửa Lò sẽ có cơ hội tham gia lễ họi cầu ngư Cứ 2 năm 1 lần, Phường Nghi Hải lại tổ chức Lễ hội cầu ngư.Lễ hội được diễn ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 để thuận lợi cho việc tham gia lễ hội du lịch hàng năm của TX Cửa Lò.

Lễ Hội Biển Cửa Lò | VIETSENSE

Lễ Hội Biển Cửa Lò | VIETSENSE
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==
du lịch vietsense ảnh 1
du lịch vietsense ảnh 2