==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Vietsense Travel cung cấp cấp bảng giờ tàu NA chạy lịch trình Hà Nội - Vinh giúp quý khách nắm bắt được thông tin một cách dễ dàng và chính xác nhất 

Vietsense Travel cung cấp cấp bảng giờ tàu NA chạy lịch trình Hà Nội - Vinh giúp quý khách nắm bắt được thông tin một cách dễ dàng và chính xác nhất 

 

Bảng Giờ Tàu NA1: Hà Nội - Vinh

Tàu

Ga

KM

Giờ Đến

 

NA1

Hà Nội

0

22h30

Nam Định

87

12h08

Thanh Hóa

175

2h51

Cầu Giát

250

4h16

Chợ Sy

279

4h39

Vinh

319

5h25

Bảng Giờ Tàu NA3: Hà Nội - Vinh

Tàu

Ga

KM

Giờ Đến

 

NA3

Hà Nội

0

23h00

Thanh Hóa

175

4h20

Vinh

319

6h30

Bảng Giờ Tàu NA2: Vinh - Hà Nội

Tàu

Ga

KM

Giờ Đến

 

NA2

Vinh

0

21h20

Chợ Sy

40

22h01

Cầu Giát

69

22h24

Thanh Hóa

144

12h11

Nam Định

232

2h10

Hà Nội

 

3h54

 

Bảng Giờ Tàu NA Chạy HÀ NỘI - VINH

Bảng Giờ Tàu NA Chạy HÀ NỘI - VINH
17 1 18 35 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==